Velkommen,

Hvis du ikke finner informasjonen du trenger – kontakt oss

Oppdateringer til Mobile Worker-integrasjonen i Uni Økonomi er tilgjengelig i linken under. Trykk på denne for å starte installasjonsprosessen.
http://filer.mosoft.no/install/V3/MobileWorker/UO%20MW%20integration%20VERSION%203/

 

Her er det to filer:
• MobileWorkerUniIntegration_v3.29.1.exe må installeres på hver arbeidsstasjon hvor Mobile Worker benyttes.
• MobileWorkerWinSetupDatabaseV3.29.1.exe installeres en gang pr klient.

 

Husk å lukke Uni faktura før installasjon, da noen filer kan være låst av fakturamodulen.
Installasjonsfilen vil forsøke å stoppe synk-prosessen selv, for synkronisering må restartes etter installasjon.
Du kan også stoppe denne synk-prosessen manuelt.

Ta kontakt med oss på 56 59 93 30 eller support@mworker.no dersom du trenger hjelp.