Nytt fra kundesenter

Mobile Worker og Uni Contracting oppdatering

Oppdateringer til Mobile Worker-integrasjonen i Uni Økonomi er tilgjengelig i linken under. Trykk på denne for å starte installasjonsprosessen. http://filer.mosoft.no/install/V3/MobileWorker/UO%20MW%20integration%20VERSION%203/   Her er det to filer: • MobileWorkerUniIntegration_v3.29.1.exe må installeres på hver arbeidsstasjon hvor Mobile Worker benyttes. • MobileWorkerWinSetupDatabaseV3.29.1.exe installeres en gang pr klient.   Husk å lukke Uni faktura før installasjon, da noen filer kan være låst av fakturamodulen. Installasjonsfilen vil forsøke å stoppe synk-prosessen selv, for synkronisering må restartes etter installasjon. Du kan også stoppe denne synk-prosessen manuelt. Ta kontakt med oss på 56 59 93 30 eller support@mworker.no dersom du trenger hjelp.