Byggedagene 2019

Byggedagene 2019

Vi i Mobile Worker har tradisjonen tro vært utstiller under Byggedagene i Oslo 2-4. april. Dette er den 20. gangen dette arrangementet går av stabelen på SAS Plaza. Under disse dagene kan næringslivsorganisasjoner, fagforeninger, interessegrupper, store og små bedrifter i bransjen samt leverandører og politikere sette agenda.

Vi deler i denne artikkelen noen av temaene og innhold fra foredragene med dere. Om du er interessert kan foredragene finnes hos Byggeindustrien.

Byggedagene Martin og Geir. Svanhild Blakstad

På bildet er Geir Johansen og Martin Aannestad. Bildet er tatt av Svanhild Blakstad fra Byggeinsdustrien.

Byggenæringen er landets største verdiskaper
Byggenæringen omsetter for ca. 470 Mrd. i 2019. Miljøavtrykket er på hele 40 % både når det gjelder forbruk og avfall. Byggenæringen har mye å gå på i forhold til kostnader ved å bli mer kostnadseffektive, redusere størrelsen på miljøavtrykket og til å ta i bruk teknologi.

BNL har spurt bransjen har om hvordan de opplever effekten av ny teknologi. Svarene gir grunnlag for håp om bedring:

  • 52 % oppgir redusert tidsbruk
  • 30 % sier økt kvalitet
  • 30 % oppnår redusert kostnad

Bransjen trenger flere kloke hoder
Arbeidsinnvandringen er på vei ned, kompetansekravene er økende. Bransjen trenger flere kvinner og menn med god utdannelse. Bedriftene må satse på lærlingene og fast ansatte som er fagorganiserte, og ikke minst jobbe for en «ren» næring.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at uten tilgang til kompetent arbeidskraft ser framtiden mørk ut for den bransjen som skaper størst verdier her i landet. Og at vi som samfunn, må heie på de som tar fagutdanning. Det at byggenæringen har vært aktive med å framsnakke at fagutdanningen er like bra som universitetsutdanning, og at et mesterbrev er like bra som en mastergrad, har vært viktig for å snu noe av den negative omtalen av yrkesfag i Norge, sa næringsministeren.

Norske arbeidere koster litt mer, men det er verd det
Det ble også lagt vekt på at man må bruke norsk arbeidskraft i faste stillinger og sørge for at bedriftene ansetter lærlinger. I et foredrag fra Øyvind Eriksen, konsernsjef Aker ASA forteller han at de har tilstedeværelse i 60 land med mer enn 28 000 ansatte. De har kommet fram til at «Norge har de smarteste hodene og best samhandlingsklima i hele verden». Dette må vi ta vare på og verdsette. Hierarkiske organisasjoner er på vei ut, det man trenger er kloke hoder som tar ansvar, bruker de beste verktøyene og tenker selv.

BIM er kommet for å bli
Det største temaet under Byggedagene var digitalisering av byggeprosessen med BIM. Dette er for så vidt ikke nytt, men i år var det 5-6 utstillere som bare fokuserte på BIM. Og mange av foredragene handlet om BIM modellen og hvordan ta den i bruk på en effektiv måte helt fra planlegging, via anbudsfasen, i utbyggingsfasen, til overlevering og drift.

BIM handler ikke bare om de store aktørene
En av de bedriftene og casene som ble trukket fram er den lokale entreprenøren Mest Bygg på Ål med 30 ansatte som har gjennomført et heldigitalt byggeprosjekt nemlig Statsbyggs Digibygg-prosjekt på Gol.
Prosjektet ble gjennomført 100% Digitalt.

Dere kan lese mer om prosjektet hos Statens Vegvesen

Statens vegvesen tok sambruksstasjonen og døgnhvileplassen i bruk 7. mars i år. Prosjektet omfatter et 667 kvadratmeter stort bygg som huser Gol trafikkstasjon og kontrollplass, samt en døgnhvileplass med et eget servicebygg.  Kravet fra byggherren var at bygget skulle oppføres med målsetning om å være 100% digitalt fra plan til drift av bygget. Målsetningen var å oppnå en raskere prosess, lavere kostnader og økt kvalitet.

Mest Bygg AS er 12 år og de har blitt digitale «over natta», her er det avgjørende at noen har gode IT kunnskaper sier Daglig leder Even Haug . Bygget ble ført opp med Digiplan BIM i 7 dimensjoner og alle ansatte hadde smarttelefon, nettbrett, og tilgang til BIM-kiosker. Og ingen papirtegninger!

Dalux (BIM leser og KS på nett og mobil) var med i hele prosjektet. AR teknologi ble benyttet i framdrift og 4D VDC tidsplan med video ble knyttet til kostnader og tid kontinuerlig. Miljø og logistikk var knyttet til BIM og RFID på varemottak. Alt av digitale datablad var knyttet til modellen og skapte FDV.

Boreroboten laget selv 700 hull rett fra BIM med minimalt med støv og liten mannskapsbelastning.

3D skanning underveis i prosjektet skapte KS. Droner var i bruk ved oppstart og underveis.

Mannskaper måtte gå igjennom en SHA simulator før man fikk tilgang til området. RUH var også digital. Alle HMS dokumenter og KS mapper var i en portal som kan nås fra en touch skjerm i brakka.

Drift og vedlikehold er ivaretatt

Bygget kan nå fjernstyres ved hjelp av alle typer sensorer og videoovervåkning i driftsfasen. Underveis hadde de fukt- og temperaturmåling på sensorteknologi.

Neste treff i byggebransjen – Bygg Reis deg
Vi håper du har fått glede av å lese vårt sammendrag av Byggedagene 2019! Neste store byggetreff for Mobile Worker blir på Bygg Reis Deg på Lillestrøm i oktober – her kommer mer informasjon når vi nærmer oss.

Geir Johansen

Geir har utdanning innen boreteknologi i oljebransjen, men endte i IT bransjen fra slutten av 1980 tallet. Han har arbeidet med logistikk, finansieringsløsninger, driftsløsninger og økonomisystemer, i stilling som daglig leder, markedsdirektør og regionssjef.

Vil du vite mer om hvordan Mobile Worker kan hjelpe din bedrift?

Kontakt oss i dag