Digitale verktøy ga Mårstig Bygg økt kontroll på timer og KS/HMS

Fra venstre: Formann Øystein Hetlebakke og lærling Simon Martin Romarheim

Mobile Worker fikk gleden av å bli med vår kunde Mårstig Bygg AS på deres eneboligsprosjekt i Øvre Hafskor i Fusa. Med idylliske omgivelser som bakteppe og i klassisk vestlandsvær, tok vi en liten intervjurunde med daglig leder og byggmester Endre Straume Mårstig og hans formann Øystein Hetlebakke. Vi ville vite hvordan de har opplevd digitaliseringsprosessen med Mobile Worker, og hvordan de blant annet sørger for å ha god avvikshåndtering på arbeidsplassen. Dette er del 1 av intervjuet, så følg med i neste uke – da viser vi hvordan jobben skjer fra kontoret!

Startet for seg selv i finanskrisen

Mårstig Bygg ble etablert midt under finanskrisen i 2009, og senere omdannet til aksjeselskap. Endre var selv i arbeid hos et firma som slet i denne tiden, og til tross for dette, våget han å starte sitt eget selskap.

-Mange mente jeg var gal, men det ble sånn, og jeg fikk mye arbeid. Jeg tok ikke ut lønn den første tiden, bare investerte i utstyr og biler for å drive videre. Ansatte første mann i 2010, Øystein. Han kom som utplasseringselev så læring, så svenn, og nå er han formann. Vi har bygget oss sakte men sikkert opp, og vi har ansatt flere og flere underveis. I dag er vi vel 12, forteller Endre.

Stort ansvar på byggeplassen

Øyesteins formannsstilling innebærer å ha kontroll på byggeplassen, sørge for fremdrift, HMS og kvalitetssikring. Spørsmålene fra de ansatte går gjennom han, og derfor er Øystein også riktig kar for å demonstrere hvordan han bruker digitale løsninger i felt. Se video under for en liten demonstrasjon på god avvikshåndtering.

Ingen dobbeltarbeid rundt timeføring

Mårstig Bygg var i gang med elektronisk timeføring før de fikk Mobile Worker, men det store problemet var at timene som kom inn fra systemet, fortsatt ble bearbeidet manuelt og samlet i Excel ark. Dette ville Endre ha slutt på. Ved hjelp av Timeregistrering i Mobile Worker, registrerer nå de ansatte i Mårstig Bygg timene sine daglig (som Øystein gjør under), og alt sendes inn til lønn og faktura automatisk på kontoret. Ingen manuelle operasjoner eller dobbeltarbeid for Endre med andre ord. Dette skal vi snakke mer om i del to av intervjuet – så følg med!

Vil du følge med på flere av Mårstig Bygg AS sine prosjekter? Sjekk ut deres nettsideFacebook og Instagram.

Kontakt oss uforpliktende i dag!
Ønsker du en gratis gjennomgang av Mobile Worker, er det bare til å ta kontakt med oss via knappen under artikkelen, så hjelper vi deg!

Kom i gang med Mobile Worker