Digitalisering av bygg- og anleggsbransjen

Fra venstre: Viktor og Dag Måkestad

Digitalisering på agendaen
Da ByggExpo gikk av staben i Grieghallen i Bergen forrige uke, var det god stemning hos Mobile Worker på stand 108! I tillegg til høy aktivitet på standen, holdt vår markedssjef Geir Johansen et spennende seminar om digitaliseringen av bedrifter i bygg- og anleggsbransjen den 9.mars. Der ble viktige digitale utfordringer i vår bransje diskutert.

Et tema som tydelig engasjerte publikum var utfordringene rundt timeregistrering på arbeidsplassen. Johansen fortalte om håndverkere som ikke bare benyttet papir, men selv gipsplater for å skrive ned timene sine. 

– Kravene til dokumentasjon blir stadig viktigere, og det å føre timer manuelt som dette, kan gi både unøyaktige og mangelfulle timelister, påpekte Johansen.

Tenker fremover
To som kjente seg igjen i utfordringene rundt timeregistrering på arbeidsplassen var entreprenør Dag Måkestad og broren Viktor fra Måkestad Byggservice AS. Selv fører de manuelle timelister i bedriften, men Dag lot seg imponere av Mobile Worker presentasjonen:

– Vi prøver å tenke litt fremover, og akkurat det med timene virker veldig enkelt, og det ser ut til å være den enkleste funksjonen å ta i bruk.

Mobile Worker på stand 108 på ByggExpo.

På spørsmålet om hva digitalisering betyr for bygg- og anleggsbedrifter, svarer Dag:

 – I hovedsak handler det bare om å bli kvitt papirene tenker nå jeg. Det og å spare tid.
 – Effektiviseringen er også viktig, legger Viktor til.

 Sammen er de enige om at tiltaket om å komme i gang med digitale verktøy ofte er det største hinderet for å i det hele tatt ta dem i bruk. Begge understreker også viktigheten av at løsningene kan samle alt på et sted, særlig kvalitetssikring og HMS-systemer.

 
Slike utfordringer er vi i Mobile Worker kjent med. Derfor er vårt system utformet med enkelthet og brukervennlighet i tanke, i  tillegg til gode integrasjonsmuligheter. Vi jobber for at våre kunder skal slippe å registrere data dobbelt og korrigere feil. Les mer om mulighetene med Mobile Worker, eller kontakt oss under hvis du vil teste løsningen selv!

Kom i gang med Mobile Worker