Enklere skjema og sjekklister

Økt krav til dokumentasjon i bygg- og anleggsbransjen
Mobile Worker får stadig nye funksjoner og forbedringer. Dagens løsning dekker blant annet behov for timeregistrering, mannskapslister, ressursplanlegging, oversikt verktøy og maskiner, samt mye mer. Utviklerne våre har gitt appen enda et nytt løft, som har vært ettersput av mange, og derfor er vi veldig stolte av å kunne presentere en egen skjema og sjekklistefunksjon i Mobile Worker.

Slik ser skjemaet ut når det er generert som en pdf.-fil

Støtte for bilder og signatur
Bildedokumentasjon et svært viktig ledd i HMS og KS-arbeidet. Vi ønsker å gjøre det enklere og mer effektivt å rapportere avvik som oppstår underveis i arbeidsdagen. Derfor inneholder vårt skjema ikke bare bildefunksjon, men også et eget signaturfelt som et ekstra ledd i godkjenningen av avvik. Dersom det for eksempel oppstår ekstraarbeid hos dine kunder, så kan kunden selv signere og godkjenne denne jobben rett på stedet. Skjemafunksjonen kan også anvendes på tileggsarbeid, sikker jobb analyse (SJA), sjekklister, kjøresedler, testrapporter eller andre oppgaver som krever dokumentasjon. 

Hvordan fungerer det?
Kort fortalt inneholder skjemaet predefinerte data fra prosjektet, åpne tekstfelt, samt felt til å legge ved bilder og signatuer. Bilder og signatur (er) øker kvaliteten på dokumentasjonen.  Når skjemaet er ferdig utfylt og konvertert til en låst Pdf., sendes det på e-post til valgfri adresse internt, og/eller til kunden. Dokumentet lagres også på en egen mappe på skydisk.

Oppsummert:
– Tar utgangspunkt i et Word dokument eller Pdf
– Konvereres til et skjema med felt for innhold
– Støtter dropdown boks, chekboks og fritekst feil
– Fyller inn prosjektdata fra Mobile Worker
– Sett inn tekst, bilder og signaturer
– Skaper PDF til valgfri e-post adresse
– Blir lagret på egen mappe for skjema i Dropbox på prosjektet
– Alt i alt en løsning som dekker mange bedrifters krav til enklere dokumentasjon

Ønsker du mer informasjon om skjemafunksjonen i Mobile Worker? Har du kanskje lyst å finne ut mer av våre andre funksjoner? Ta kontakt med oss under, så hjelper vi deg!

Kom i gang med Mobile Worker