Gjør din bedrift til en miljøvinner med Mobile Worker

22. april markeres den globale miljø og klimadagen, World Earth Day. Årets kampanje handler om å øke kunnskapen omkring miljø- og klimautfordringer. I Mobile Worker deltar vi på markeringen ved å fremheve noen av de miljørelaterte gevinstene ved å digitalisere papirarbeidet i din bedrift.

En sakte revolusjon
Nylig presenterte regjeringen Norge som en av de fremste nasjonene innen digitalisering i Europa. Den høye rangeringen er blant annet et resultat av at det norske folk har omfavnet den digitale teknologien i hverdagen. Vi leser aviser på nett, overfører penger via mobile apper, og får kino- og flybilletter uten et eneste papir involvert. Til tross for dette, dominerer papiret i kontorene på flere norske bedrifter. 

Klima Miljø Mobile Worker

Hvordan kan Mobile Worker hjelpe?
Mobile Worker har frigjort mange bedrifter fullstendig fra papir-arbeid på en rekke områder. Med en brukervennlig mobil app og en webportal i skyen sørger vi for at alt fra timelister til lønns-kjøring og fakturering foregår digitalt og enkelt. For brukerne er fordelene store. Viktige opplysninger som blant annet timer, avvik og ekstraarbeid går direkte fra mobilene til de ansatte i feltet, til administrasjonen på kontoret. Dette skaper både mer effektiv kommunikasjonsflyt i bedriften, samtidig som det reduserer papirarbeidet.

Det å føre timelister, utlegg, vareforbruk og dokumentasjon utelukkende på papir, er tidskrevende og gir ofte dårlig kvalitet. Dermed risikerer man upresise grunnlag for lønn og faktura, samt i dokumentasjon. I tillegg til slike ulemper, krever papirbaserte systemer stor plass, organisering og vedlikehold. Kostnader og avfall knyttet til papirforbruket kommer også utenom. Ved å registrere alt digitalt, skåner man både miljøet og man får bedre kontroll og oversikt innad i bedriften.

Papirfabrikk

Hvorfor redusere papirforbruket for miljøet?
I 2014 var papirforbruket 81 millioner tonn i Europa, hvorav 22 prosent ikke kunne resirkuleres. Prosessen med å fremstille papir i slike volumer er på flere vis skadende for miljøet. Under produksjonsstadiet benyttes sterke, ofte giftige kjemikaler. Disse forurenser, skaper helseproblemer for mennesker og dyr, og tærer på naturen. I tillegg er både avskogingen som kreves for å skaffe papirmasse, og håndteringen av papiravfall, store bidragsytere til klimagassutslipp. 

Små tiltak betyr mye
I Mobile Worker vet vi at selv små miljøtiltak betyr mye, og vi ønsker å gjøre flere bedrifter papirfrie. Derfor tilbyr vi alltid gratis demo av våre løsninger for at du skal vite hva den digitale overgangen innebærer for deg og din bedrift. Ta kontakt med oss i dag via knappen under!

Kom i gang med Mobile Worker