Integrasjon til ViaTracks kjørebok er klar!

Vi i Mobile Worker jobber stadig med å lage nye og bedre integrasjoner. Den siste i rekken er til ViaTracks kjørebok. Mange bedrifter i bygg- og anleggsbransjen har yrkeskjøretøy med kjørebok, men relativt få er fastmonterte og integrerte med time -og økonomisystemene.

Hvorfor er det så viktig å ha integrert kjørebok?

Det er flere grunner til å ha gode integrasjoner til kjøreboken:

  • Det ivaretar lovpålagte krav til dokumentasjon
  • Fører kjørekostnader på riktig prosjekt
  • Øker fakturering for bruk av bil
  • Kjøretid kan også overføres automatisk
  • Fører kjøreboken automatisk

Du kan lese mer om ViaTracks kjørebok i vår tidligere blogg her.

Bedre dokumentasjon og bedre presisjon i føringen

Vår integrasjon baserer seg på at ansatte bruker Mobile Worker for føring av timer, materiell og annen dokumentasjon. Alle turene i kjøreboken kommer opp direkte i Mobile Worker, og den ansatte kan enkelt velge den eller de turene som skal knyttes til arbeidsordren. Integrasjonen gjør at ordrenummer og ordrebeskrivelse føres som formål med turen i kjøreboken. Dette er en del av dokumentasjonskravet fra skattemyndighetene. Med integrasjonen slipper du dermed tidkrevende manuell føring av formål med alle yrkesreiser.

Automatiserer flere oppgaver

Ved å knytte kjøring til ulike arbeidsordrer og prosjekter får en alle kjørekostnader overført på riktig prosjekt. Kjøreboken overfører ikke bare kjørte kilometer, men også andre kostnader som bompenger og ferge. Kjøreboken har også en POI (Point Of Interest) innstilling. Det innebærer at på gitte lokasjoner som hjemme, kontoret, m.m. vil kjøreboken automatisk foreslå privat- eller yrkeskjøring.

Privatkjøring kan enkelt krysses av i kjøreboken via en app. ViaTracks kjørebok lager rapporter for automatisk utsendelse til lønnsansvarlige som innberetter den private bruken som fordel. 

Skaper verdier i faktureringsarbeidet

Bruk av bil på arbeidsoppdrag gir store utlegg  i drift, vedlikehold, bompenger og andre kostnader. Noen fakturerer fast pris per tur, pris per sone eller en pris per kjørte kilometer. Uansett metode, er det viktig å få et riktig kostnadsgrunnlag for kjøringen. Først da kan en korrigere prisen når kostnaden overstiger inntjeningen.

Integrasjonen mellom Mobile Worker og ViaTracks kjørebok gir riktig dokumentasjon overfor skattemyndighetene og et godt kostnadsgrunnlag for bruk av bil på ulike prosjekter.

Ønsker du en demo, priser eller mer informasjon om kjøreboken, ta gjerne kontakt med oss på kontaktknappen under artikkelen!

Kom i gang med Mobile Worker