Kontinuerlig oversikt på timer og ekstraarbeid for Skadealliansen AS

Bente Hoff er økonomisjef for Skadealliansen, og har vært med i den tidligere bedriften i 20 år

-Vi lå 3 uker bakpå med timer før, med Mobile Worker er vi «live» hele tiden.
Dette forteller Bente Hoff, økonomisjef i Skadealliansen. Mobile Worker fikk gleden av å besøke den bergensbaserte bedriften, og høre mer om deres rike historie og hvordan våre løsninger hjelper både de på kontoret og brukerne i felten.

Flott samling på kontoret! Fra venstre: Bente Hoff, Jostein Ekrem og Jannicke Svendsen

På papiret er Skadealliansen AS et relativt ungt selskap, med etablering i 2016. Historien og tjenestene de leverer grunner likevel i 30 års erfaring, forteller styreleder Jostein Ekrem. (Hans sønn, Andre Ekrem er daglig leder i bedriften) Skadealliansen leverer tjenester innenfor skade, eiendomsdrift og renhold, Jostein forteller:

– Når jeg startet dette for 30 år siden, så var det primært en renholdsbedrift, men så hadde jeg alltid noen kunder som hadde en skade eller to de ville ha hjelp med – så vi har alltid sagt «selvsagt kan vi hjelpe». Rundt på 90-tallet gikk vi derfor over til brannskader, oljeskader, parafinskader, og mer.

Mobile Worker Skadealliansen
Fra høyre: Ole Mjelstad (prosjektleder/byggmester) og Henk Voskuilen (prosjektleder/fukttekniker)

Klare for den digitale overgangen
I dag har skadealliansen over 70 ansatte fordelt på ulike avdelinger i Bergen, Haugesund, Førde og Stavanger. Bente understreker at de har nærmere 200 ulike prosjekter gående til enhver tid, noe som det ekstra viktig med god oversikt for de som sitter på kontoret:

– Vi var veldig bevisst på når vi skulle starte opp dette nye firmaet, at vi skulle være effektive og ha minst mulig administrasjon. Vi skulle tenke nytt i forhold til hvordan det hadde vært i alle år tidligere. Så da begynte vi å undersøke ulike typer programvare, og vi endte på Uni Contracting, og der gikk veien lett videre til Mobile Worker.

Vondt å tenke på tapte inntekter og rotete system
Jostein deler minner på hvordan det gamle systemet fungerte under intervjuet:
– Det jeg kan av Mobile Worker, det synes jeg er veldig imponerende. Tidligere leverte guttene inn manuelle timelister på papir til to damer, som punchet dette inn når de hadde tid og anledning. Det som var utfordringen der, var at det kunne gå ukesvis før vi hadde oversikt. For eksempel, dersom kunden spurte hvor mye kostnader jeg hadde hatt på saken så langt, kunne vi ikke svare på dette før etter 2-3 uker.

Det gamle papirsystemet ledet derfor til dårlige muligheter til å fange ekstraarbeid forteller Jostein
– Vi kunne for eksempel utfakturere, for vi tenkte at saken var avsluttet, også plutselig innser man at det er 15 timer som ikke har kommet med. Da var det ikke så lett å sende en til etterfaktura til kunden. Vi vet vi har gått med tap ved å ikke ha oversikt.

Ut i fra scenarioet over, forteller Bente at Mobile Worker løsningen er med på å betale seg selv, og koster langt mindre enn et årsverk som skal punche timene:
– Når du gjør en jobb, så kan du fakturere for den samme dagen. Du får rett og slett økt likviditet, kundene betaler raskere når faktura kommer raskere. 

Kontroll på timer, forbruk og prosjekter
I dag bruker Skadealliansen sine ansatte Mobile Worker daglig:
– De fører timer, forbruk, kilometer. Det skal de gjøre hver dag, det er det som er «dealen». Våre ansatte er jevnt over flink til å bruke appen, og de nye ansatte er ekstra disiplinerte på rutinene, da de gjerne ikke kjenner til alternativene, sier økonomimedarbeider Jannicke Svendsen smilende. 

Mindre feilføring
Mobile Worker appen sparer de på kontoret for slitsomt korrigeringsarbeid. Tidligere opplevde Jannicke at det ble skrevet feil nummer på saker, feil ordre og feil adresser. Problemet er nærmest borte nå:
– I Mobile Worker får de tildelt ordrene de skal jobbe på, så det er langt lavere feilmargin på det som blir registrert.

Økonomimedarbeider Jannicke sørger for at alle bruker Mobile Worker daglig

Magien sitter i tette integrasjoner
For de som sitter med økonomiansvaret på kontoret, har det vært en fryd å kunne jobbe i to systemer som «snakker sammen» og unngå dobbeltregistreringer.
– Oppretter vi et prosjekt på ene systemet, så kommer det inn i det andre. Og sånn fungerer det begge veier, deler Bente.

Kontakt oss uforpliktende i dag!
Har Skadealliansen sin opplevelse med Mobile Worker vekket din interesse for løsningen? Ønsker du et digitalt system med rike funksjoner? Ta kontakt med oss under, så hjelper vi deg!

Kom i gang med Mobile Worker