Lovpålagt timeregistrering kom i 2006

Vi var en av de første leverandørene som understøttet kravene til timeregistrering, når den nye bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2006.

Loven sier: Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordeles på intern tid, og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i de tilfellene hvor det er avtalt fast pris.

Forskriften sier klart at dette gjelder alle bedrifter innen bygg, anlegg, og verftsindustrien, samt alle tjenesteytende næringer, uansett bransje. Det stilles samme krav til alle bedrifter så sant det utføres oppdrag på betalbart grunnlag. Kravet vil gjelde din bedrift så sant det utføres oppdrag for kunder. Det spiller ingen rolle om oppdraget faktureres på utførte timer eller om det er avtalt fast pris.

Les hele artikkelen på Bygg.no

Kom i gang med Mobile Worker