Melding om tilsyn fra Arbeidstilsynet:

Tilsyn fra Arbeidstilsynet med bistand fra Mobile Worker Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet sender i disse dager ut melding om tilsyn til en stor andel av bedriftene i bygg og anlegg. Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan bedriften jobber med å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettskader. 

Tema for tilsynet er blant annet systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering) knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager. 

Arbeidstilsynet vil også be om dokumentasjon på blant annet følgende: 
 

 • Oversikt over virksomhetens organisasjon; hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt med hensyn til HMS-arbeidet 
 • Siste gjennomførte kartlegging og risikovurdering av forhold i arbeidet som kan gi muskel og skjelettplager med tilhørende tiltaksplan 
 • Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne og deres representanter har medvirket i kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av tiltak 

Dersom din bedrift får varsel om tilsyn, kan vår HMS fagavdeling hjelpe dere med både forberedelser før tilsynet, og bistand i etterkant av gjennomført tilsyn. Se eksempler under 

Bistand før tilsyn

 • Gjennomgang av tilsynsbrevet og avdekke mulige forbedringsområder før tilsyn 
 • Tilpasning/forbedring av KS/HMS systemet ved eventuelle mangler 
 • Bistand til å fremskaffe dokumentasjon på tilsynsforhold 
 • Svare på andre spørsmål som melder seg i fb med tilsynsvarsel 

Bistand etter at tilsynet er gjennomført: 

 • Gjennomgang av tilsynsrapport og avdekke forbedringsområder 
 • Revisjon av KS/HMS systemet i hht. Tilsynsrapporten 
 • Bistand til å fremskaffe påkrevd KS/HMS dokumentasjon 
 • Hjelp til å dokumentere avvikshåndtering 
 • Bistand til å lukke avvik påpekt i tilsynsrapporten 
 • Hjelp til å utarbeide tilsvar på tilsynsrapporten. 

Priser fra kr 7 900.- avhenger av omfang. Ta kontakt med vår fagleder for KS/HMS Erling Kjelbyerling@mworker.no eller telefon 458 49 007 for et tilbud, dersom din bedrift ønsker bistand. 

Du kan også lese mer om våre tjenester rundt vår HMS/KS løsning generelt.

Med vennlig hilsen 
Mobile Worker AS 

Kom i gang med Mobile Worker