Mobile Worker støtter den Nasjonale vegdatabanken (NVDB)

Når man eksempelvis skal dokumentere at skilt er satt opp riktig og etter forskrift, er det også viktig å kunne dokumentere nøyaktig hvor og når skiltet er satt opp. Dette skal meldes til Vegvesenet for loggføring i den Nasjonale vegdatabanken (NVDB).

Formålet med NVDB er mange, og informasjonen som legges inn der har med alt fra trafikkmeldinger, trafikkdirigering, arbeid på vei, vedlikehold, vær og føreforhold, infrastruktur og skilting.

I Mobile Worker appen har vi laget en løsning som ivaretar behovene for dokumentasjon som forventes av entreprenører som leverer tjenester til Statens Vegvesen.

Digitalt vannmerke på bilder

Vi har koblet oss på Nasjonal vegdatabank sitt API slik at når man tar et bilde, kan mobilens GPS kobles sammen med NVPD slik at de nærmeste veiene fra databasen kommer opp. Det er da mulig å gjøre et valg av den aktuelle veien, og da blir den registrert som vannmerke på bildet. Vannmerket kan også inneholde dato, prosjekt/ordre og GPS posisjon. Du ser video under.

På bildet kan man også tegne og legge på tekst i tillegg om ønskelig

Løsningen gir alle anleggsgartnere, entreprenører og andre som leverer tjenester, infrastruktur og vedlikehold på oppdrag fra Statens Vegvesen, en mulighet til å levere digital dokumentasjon i forhold til oppdragets spesifikasjon.

Ta kontakt med oss om du vil ha en demo eller lurer på hvordan du kan bruke bildelene i sjekklister eller andre dokumenter. Kontakt oss på salg@mworker.no, telefon 56 59 93 30, eller gå til kontaktskjema.

Her er enda litt mer om NVDB

NVDB er en database som inneholder opplysninger om selve vegnettet, trafikken på vegnettet og veiutstyret, men også konsekvenser som følger av vegtrafikken, slik som trafikkulykker, støyforhold og forurensing. Databasen inneholder detaljert informasjon om vegnettet og beskrivelse av objekter tilknyttet vegnettet. Alle veger med lengde over 50 meter eller som er del av et nettverk, er registrert i vegdatabanken. Det er registrert omtrent mange objekttyper i NVDB og objekttyper kan for eksempel være rekkverk og trafikkulykke.

Vegdatabanken inneholder opplysninger om statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og skogsbilveger. Det er en lang rekke aktører som er brukere av vegdatabanken og disse inkluderer myndighetene, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, entreprenører, media og nødetater, og i tillegg er DVDB tilgjengelig for publikum.

Når det gjelder ansvarsfordeling for bruk av NVDB mellom Statens vegvesen og entreprenører, vil Statens vegvesen ved sin oppdragsbestilling definere hva som skal utføres på vegen. Deretter blir det entreprenørenes ansvar å dokumentere hva som er levert gjennom innmåling, bearbeiding og leveranse av data til NVDB.

Statens vegvesen foretar deretter kontroll av innleverte data før de legges inn i NVDB og kartdatabaser. Entreprenøren skal dokumentere alle utførte oppgaver. På nye anlegg skal entreprenøren ved avslutning av anleggsfasen kunne dokumentere alt som «as built» på prosjektet. Det vil si at alt som er bygd skal være innmålt og nøye dokumentert med en rekke sjekklister og med tilhørende kvalitetskontroll.

Kom i gang med Mobile Worker