Norske Trevarer velger Mobile Worker som samarbeidspartner på digitale løsninger

Norske Trevarer er en bransjeforening av nærmere 300 trevarebedrifter fra hele landet. Bransjeforeningen består av over 4500 ansatte med en samlet omsetning på 9,2 milliarder kroner. Norske Trevarer er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen. 

Samarbeidet omfatter moderne skybaserte løsninger som gir medlemsbedriftene bedre kontroll og oversikt på prosjektgjennomføring, og derav økt lønnsomhet i bedriften. I løsningen inngår registrering av timer, materiell og kjøring i både produksjonsmiljø og ute på byggeplasser, samt ressursplanlegging for effektiv utnyttelse av personell og ressurser. Alt er samlet i et webbasert system for ledelse og administrasjon og en app for mobil og nettbrett, som er svært enkel i bruk for de ansatte i produksjonen. Løsningen kan også utvides til automatisk digital mannskapsregistrering og utstyrskontroll.

Snart utvides også samarbeidet til å omfatte HMS og kvalitetssikring i den nye HMS/KS modulen som inngår i systemet fra Mobile Worker. Dokumentasjon, rutiner, sjekklister og avviksbehandling som er utarbeidet av Norske Trevarer for medlemmene, vil inngå i løsningen og være enkelt tilgjengelig for de ansatte fra mobil/nettbrett. 

Vi inviterer flere bransjeforeninger og kjeder til samarbeid 
Mobile Worker har inngått samarbeid med flere kjeder og bransjeorganisasjoner for å utvikle HMS/KS løsninger som er best tilpasset deres behov. Kjeden eller bransjeforeningen kjenner utfordringene medlemmene står overfor i hverdagen, og er best egnet til å kunne utvikle innhold som skjema, sjekklister, rutiner og avviksbehandling i løsningen som skal brukes. I en del prosjekter så tilbyr også Mobile også fagkunnskap på HMS/KS for å bidra til å utvikle innholdet. 

Når man også får de øvrige systemene for timer, materiell, kjøring, prosjekt og ordrehåndtering i samme system og samme app blir det oversiktlig, man oppnår bedre kontroll og det blir enkelt å bruke for ansatte i produksjon eller ute på byggeplassene. 

Dersom dere ønsker mer informasjon om vår løsning for bransjeforeninger og kjeder, ta kontakt med daglig leder i Mobile Worker, Stig M. Bredvei: stig@mworker.no, telefon +47 48 04 51 52.

Kom i gang med Mobile Worker