Sett strøm på papirene – Digitaliser i dag!

Under Byggedagene i Oslo 29 og 30 mars 2017, var de viktigste aktørene i byggebransjen enige om at digitalisering skal tas på alvor og at bransjen vil kaste stemplet som sinke i digitaliseringsarbeidet.

En digital vinner er i konstant bevegelse

Fra talerstolen kunne man høre at Statsminister Erna Solberg og regjeringen, vil at Norge skal bli en digital vinner, og at vi er nummer 2 i verden i dag (bak Danmark). Det å bli en digital vinner, innebærer å være i konstant bevegelse. Digitalisering handler om digital kompetanseutvikling og at man må banke inn tanken om at digitale løsninger er forenkling. Enklere både på regler (også fra det offentlige) og på systemer og programvareløsninger.

Digitalisering må være en del av forretningsstrategien og ha hovedfokus i bedriften

Arne Markussen fra Bygg Reis Deg (th) og Geir Johansen fra Mobile Worker under Byggedagene 2017

Jon Sandnes Adm. Dir. Byggenæringens Landsforening – BNL Norge sa i sitt innlegg at byggenæringen skal være heldigitalisert innen 2025 og spare 20 % i byggekostnader. I bransjen produseres det for 280 mill. hver time eller 450 miliarder totalt i 2017. Det forvaltes med andre ord store verdier og besparelsene er betydlige. Digitalisering er og et verktøy for seriøsitet, åpenhet og transparens. Byggekortet skal bidra til dette, slik at man unngår kriminalitet og konkurransevridning.

Digitalisering handler om digital kompetanse

I dag er det dessverre for lavt digitalt kompetansenivå blant ledere og i styrer i byggebransjen. I tiden som kommer må derfor digital og praktisk kompetanse forenes. Det er heldigvis positive trender i blant medlemsbedriftene, og 4 av 10 bedrifter skal ansette mer folk  i år, og hver 3. bedrift er ute etter digital kompetanse.

Digital byggeprosess skaper store gevinster

Byggebransjen er en logistikknæring, og det kreves opp til 25 fag for å sette opp en bygning. Digital byggeprosess handler om at planleggingen blir digital, og i leveransefasen skapers “digital tvilling” ved at underleverandører har digitale løsninger som kan benyttes i byggets livsløp. Til og drift og vedlikehold (FDV).

Digitalisering gir økt samarbeid og gjenbruk av data gjennom hele bransjen og alle som er knyttet til næringen. Bedrifter som tar steget og kaster papirene (inklusiv Excel og PDF) i alle ledd, opplever store gevinster:

  • Produktivitet øker
  • Feil reduseres
  • Byggetid går ned
  • Kostnader reduseres

Digitalisering skaper bedre økonomiske resultater 

En bedrift som tok til med digitalisering ble 26 % mer profitabel på ett årBundebygg sparte mer enn 10.000 timer i sine prosjekter i 2016 med sine 200 ansatte. En annen aktør er JOS Bygg som har fått mye oppmerksomhet, fordi de tok i bruk digitale sjekklister, avvikshåndtering, tegninger, arbeidsbeskrivelser, registrering varer og timer på nettbrett fra 2013. Deres resultat for 2016 er 13,1 millioner eller 18 % av omsetningen. Gjennomsnitt for bransjen er mellom 3 og 5 %.

Digitalisering oppleves muligens som et moteord i disse dager, men for de som hopper i det er gevinstene så store, at vi sliter med å forstå hvordan det kan være så stor motstand mot å gjøre det.

Det er mer informasjon om hva som foregikk på Byggedagene på Bygg.no

Dersom dere ønsker mer informasjon om hva digitalisering innebærer for dere kan man ta kontakt med undertegnede. Geir Johansen på 93 88 7000 eller gj@mworker.no

Kom i gang med Mobile Worker