Vi lanserer første del av HMS/KS systemet i mai! Se webinar 6/5!😃

I begynnelsen av mai lanserer vi første del av vår storsatsing på system for HMS og Kvalitetssikring. Dette vil i første omgang omfatte modul for internkontroll, HMS og kvalitetssikringsrutiner samt registrering og behandling av avvik. I tiden som kommer vil vi lansere en rekke moduler frem til et komplett HMS/KS system er klart.  

Alt i ett system  
Modulene vil inngå i Mobile Worker web portalen og på appen som dere kjenner godt fra før, og når systemet er komplett vil våre kunder ha «alt i en app» og slipper å forholde seg til flere ulike feltsystemer.  

Et lite innblikk i hvordan systemet ser ut på mobilen

Modulene vi lanserer i mai vil være inkludert i dagens pris for de av våre kunder som har Professional-abonnementet. Dersom du ønsker å gå i gang med systemet fra mai, kontakt oss på: salg@mworker.no eller delta på webinaret.

Lansering på webinar 6. mai klokken 09.00  
På webinaret får dere 30 minutter med innføring og demonstrasjon av modulene. Etter webinaret vil modulene være tilgjengelig for de som ønsker det. Så møt opp og få en grundig innføring. Her kan du melde deg på. 

Brukervennlig og enkelt!  
Basert på tilbakemeldinger fra mange av dere, har vi lagt vekt på tre viktige faktorer: enkelhet, enkelhet og enkelhet. Det skal være lett å bruke for de ute. Samtidig kan systemet også settes opp til å oppfylle mer avanserte behov for de som trenger det. 
Ved å bruke verktøyene vi gir dere vil dere kunne oppfylle kravene iblant annet Internkontrollforskriften (IK) og Byggesakforskriften (SAK10). 

Enkelt å redigere og tilpasse innhold  
Vi gir deg en god startpakke på innhold og det er lett å redigere, tilpasse eller legge til. Våre konsulenter og fagansvarlig for KS/HMS kan også bistå deg med å komme godt i gang med et godt tilrettelagt system som bidrar til bedre HMS og skaper lønnsomhet. 

Internkontroll, HMS og kvalitetssikringsrutiner (mai)  
I denne modulen vil dere få muligheten til å benytte ferdige maler som enkelt kan tilpasses på egen hånd eller det kan bestilles bistand til oppsett og tilpasning av innhold.  

Innholdet i denne modulen oppfyller kravene i Internkontrollforskriften (IK) og Byggesakforskriften (SAK10) vedrørende HMS, kvalitet og arbeidsoperasjoner. Denne er tilgjengelig også på mobil i Mobile Worker appen for de som jobber ute, slik at de til enhver tid har HMS håndboken lett tilgjengelig. 

Registrering og behandling av avvik (mai)  
På mobilen kan de ansatte enkelt registrere kvalitetsavvik, HMS avvik eller rapportere uønskede hendelser (RUH). På kontoret får man en oversikt over alle avvik og behandler disse videre og kan hente ut ulike rapporter og statistikker. Man kan også få en oversikt på kostnader ulike typer av avvik medfører, eller hente ut automatisk beregnede H-verdier.  

Videre lanseringer for helhetlig og komplett KS/HMS system 
I neste lansering planlegger vi blant annet Sjekklister og SJA (Sikker Jobb Analyse). Datoer for lansering er ikke endelig satt, men senest i Q3. 

Før utgangen av året har vi som mål å ferdigstille  prosjektmappe, skjema, samt overordnet kartlegging og vurdering av risiko. I planen videre ligger også andre moduler som tilbud, befaring, vernerunde, brøyting, maskin og service med mer.  Etter hvert som modulene er klare, vil i forløpende invitere til nye oppdaterings webinar med visning og gjennomgang. 

Meld deg på webinar til lanseringen 6. mai!  
Vi håper som sagt å se dere på vårt webinar under lanseringen den 6 mai. Påmelding finner du her. Del gjerne denne invitasjonen med noen du kjenner eller dine kolleger.  

Har du spørsmål til det over kan du rette dem til salg@mworker.no eller på telefon 56 59 93 30.

Kom i gang med Mobile Worker