Facility Management

Bransjeløsning for renholdsbedrifter
Fra plan til lønn og faktura uten punch!

Kom i gang

Vår Facility Management løsning tilrettelegger for budsjettering, planlegging og enkel håndtering av avvik uten overskridelser. Data kan brukes direkte videre i lønns- og fakturasystem slik at behovet for manuelle overføringer og korrigeringer faller bort. Ansatte ute benyter mobile enheter til oppdrags- og avvikshåndtering.

 

Vi bidrar til effektivisering gjennom

 • Prosjekt og ordre
 • Budsjetter over år
 • Normert tid og tidsbank
 • Avvik (fravær, ekstraarbeid)
 • Tilleggsarbeid – også akkord
 • Kommuniser med ansatte
 • Utlønning og fakturering
 • Fra plan til faktiske timer
 • Planer distribueres til mobile enheter

Samarbeid med NHO Service

Mobile Worker samarbeider med NHO Service om å skape gode verktøy for medlemsbedriftene. Vi har utarbeidet integrasjoner mot en rekke ulike lønn- og regnskapssystemer. Disse er tilrettelagt slik at papirbaserte timelister ikke lenger er nødvendige.


Vil du ha mer informasjon om løsningen?

Kontakt oss her

 


Arbeidstilsynets krav for at papir skal kunne gjøres overflødig

I et møte med Arbeidstilsynet, representanter for NHO og Mobile Worker, var tema hvordan få vekk papirlister og timelister på det enkelte oppdragssted. I en oppsummering ble man enige om at dagens krav til dokumentasjon kan avvike dersom følgende punkter var ivaretatt:

 • Må kunne registrere tiden den ansatte er i arbeidsgivers tjeneste (daglig)
 • Angi start og stopptidspunkt for når den ansatte skal utføre det enkelte oppdrag
 • Reisetid skal kunne inngå i planen dersom det er formålstjenlig eller vesentlig ( her er det nye regler 2017)
 • Det må være mulig å føre avvik og de skal kunne registreres av den ansatte selv
 • Arbeidsplaner skal kunne distribueres den ansatte 14 dager før oppdrag
 • Arbeidsplaner med avvik og ønskede oppsummeringer produseres fra kontoret på Arbeidstilsynets anmodning

Dersom punktene over er dekket vil man kunne avvikle dagens ordning med distribusjon av papirlister, og foreta all dokumentasjon via digitale verktøy på kontroret.