Få kontroll på timeregistrering og avvik

Er det vanskelig å holde styr på timene som produseres i din bedrift? Med timeregistrering i Mobile Worker, slipper du å føre manuelle timelister eller miste verdifulle timer grunnet dårlig oversikt knyttet til fastpris og tilleggsarbeid.

Fordeler med Timeregistrering i Mobile Worker

  • Før timer på mobil, nettbrett eller pc
  • Offline app på 13 språk – registrer timer uten nett
  • Administrer timer: flexitid, ferie, sykdom, helligdager
  • Hent ut rike rapporter på ansattes timeforbruk på prosjekt
  • Få med utlegg, reisekostnader og kilometer
  • Timer går direkte til flere økonomisystemer

Ønsker du å teste løsningen selv? Ta kontakt i skjema under!

Før kunne de ansatte glemme å føre timer en hel dag. Da kunne de sitte siste dagen å føre timer og kopiere fra kollegaenes timer. Med appen er de nå alltid oppdatert, og det er enkelt for dem. Vi på kontoret får timene inn riktig, også med kommentarer dersom det er noe utenfor det vanlige som oppstår på arbeidsdagen.

Daglig leder i Himo AS, Børge Moberg

Share on Facebook Share on LinkedIn
Fyll ut skjema for å teste løsningen!