HMS/KS

Mobile Worker kan hjelpe deg med digital kvalitetssikring og HMS-verktøy. Kvalitetssystemet sørger for at alle sjekklister og avvik håndteres likt, trygt og effektivt hver gang.

Fordeler med HMS/KS modul

  • Innhold kan tilpasses den enkelte bedrift (sjekklister, dokumenter, prosedyrer, maler)
  • Sjekklister fylles automatisk med relevant data for prosjektet det jobbes
  • Du kan videresende sjekklister, avvik, bilder, ol. på e-post direkte fra systemet
hms/ks

Skjema dekker mange bedrifters krav til enklere dokumentasjon

Vår skjemafunksjon gjør det enklere og mer effektivt å rapportere avvik som oppstår underveis i arbeidsdagen, selv for små bedrifter. Skjema har bildefunksjon og et eget signaturfelt som et ekstra ledd i godkjenningen av avvik. Dersom det for eksempel oppstår ekstraarbeid hos dine kunder, kan kunden selv signere og godkjenne denne jobben rett på stedet. Funksjonen kan anvendes på tileggsarbeid, sikker jobb analyse (SJA), sjekklister, kjøresedler, testrapporter eller andre oppgaver som krever dokumentasjon. Les mer her.

skjema

Slutt på rot i bilder og dokumenter

Fokus på dokumentasjon er stadig større i bygg og anleggsbransjen. Ved å velge et digitalt system, sparer du både tid og unngår rot med papirbasert dokumentasjon. Dokumentene lagres i sanntid i Mobile Worker, slik at du ikke må vente på viktig informasjon. Alle filer lagres trygt på skydisk, og er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg.

hms/ks

Kom i gang med Mobile Worker