Kvalitetssikring og HMS

Vårt KS/HMS system omfatter det du trenger, og er svært enkelt i bruk. Fra en app får du kontroll på alt fra sjekklister og avvik til dokumentasjon og internkontroll. Vi tilbyr også bistand med å komme godt i gang, revisjoner og andre tjenester.

Fordeler med HMS/KS modul

 • Redusere ulykker, skader og uønskede hendelser
 • Forbedre kvalitet på arbeidet som blir utført
 • Unngå unødvendige reklamasjoner
 • Skape et godt arbeidsmiljø for ansatte
 • Øke konkurransedyktighet og omdømme til bedriften
 • Redusere driftsstanser og mindre sykefravær, svinn og tap
hms/ks

Sikker og effektiv håndtering av avvik

Loven krever at arbeidsgiveren har opprettet et system for å håndtere avvik. God avvikshåndtering dreier seg om å finne ut hva som er skjedd, hvorfor det skjedde, rette opp forholdet, og sørge for at det ikke skjer igjen. ​​Mobile Worker sin løsning lar deg blant annet:

 • Registrere avvik fra mobilen når de skjer
 • Dokumentasjon og bilder går rett til web-plattformen for de på kontoret
 • Du kan informere kunder om eventuelle avvik automatisk fra app
 • Evaluere avvik med årsaksanalyse
 • Registrering av personskader (H-verdier)

Internkontroll med fleksible maler

Internkontrollsystemet vårt gir deg muligheten til å benytte ferdige maler som enkelt kan tilpasses på egen hånd. Vi tilbyr også en oppstartspakke hvor du får en fagrådgiver som kartlegger bedriften og tilpasser relevant innhold til ditt system. Løsningen er også inkludert i appen for de som jobber ute, slik at de til enhver tid har HMS-håndboken lett tilgjengelig.​ Modulen oppfyller kravene i Internkontrollforskriften (IK) og Byggesakforskriften (SAK10) vedrørende HMS, kvalitet og arbeidsoperasjoner.​

Skjema dekker mange bedrifters krav til enklere dokumentasjon

Skjema for endringsmelding kan brukes dersom det for eksempel oppstår ekstraarbeid hos dine kunder. Da kan kunden selv signere og godkjenne denne jobben rett på stedet. Funksjonen kan i tillegg anvendes på sikker jobb analyse (SJA), sjekklister, kjøresedler, testrapporter eller andre oppgaver som krever dokumentasjon.

skjema

Hva inneholder vår HMS/KS- modul?

 • Avvikshåndtering
 • Internkontroll
 • Kvalitetssikring
 • Skjema
 • Sjekklister
 • Sikker jobb analyse (SJA)
 • Endringsmelding
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Vernerunde
 • Ansattkompetanse

Tilleggsfunksjoner som kommer fortløpende

 • Prosjektmappe
 • Tilbud og befaring
 • Maskiner
 • Brøyting
 • Arbeidsvarsling/loggbok
 • Underentreprenør-løsning

Kom i gang med Mobile Worker