HMS/KS/Sjekklister

Tilbake

HMS/KS/Sjekklister

Mobile Worker kan hjelpe deg med digital kvalitetssikring og HMS-verktøy. Kvalitetssystemet dekker alle lovpålagte systemkrav, og sørger for at avvik håndteres på trygt vis hver gang.

 • Innhold kan tilpasses den enkelte bedrift (sjekklister, dokumenter, prosedyrer, maler)
 • Sjekklister fylles automatisk med relevant data for prosjektet det jobbes
 • Muligheter for bildedokumentasjon på sjekklister og avvik i app
 • Du kan videresende sjekklister, avvik, bilder, ol. på e-post direkte fra systemet

Jeg vil se løsningen selv

Løsningen for HMS/KS/Sjekklister er basert på en integrasjon til Kvalitetskontroll.


HMS/KS/Sjekklister

Øk kvalitet i dine data i dag

Dokumentasjon et svært viktig ledd i HMS og KS-arbeidet, det samme er viktigheten av å arbeide med KS som virkemiddel for å unngå feil. Bruk av sjekklister hjelper å avdekke mangler tidlig, og skaper arbeidsflyt og god dokumentasjon. Oppdages det avvik som kan ha en økonomisk konsekvens, skaper man automatisk en ny ordre i Mobile Worker.

 • Opprett prosjekter ett sted – en gang
 • Sørg for god flyt og at ansvarlige blir varslet ved avvik
 • Bruk sjekklister og sørg for god kvalitet i arbeidet
 • Skap god dokumentasjon for kunden og til FDV
 • Avvik med økonomisk konsekvens blir automatisk en ordre

Hva sier brukerne?

HMS/KS/Sjekklister

Mobile Worker snakker med økonomisystemet direkte, og i det samme en ordre blir punchet i Uni, blir dataene tilgjengelig for de ansatte ute. Vil liker også at det er kobling med Kvalitetskontroll i appen. Det forenkler arbeidet med avvik og sjekklister. De ansatte fører timer, varer og utlegg og sørger for at vi får inn data fortløpende. Den største gevinsten får vi når de ansatte tar bilder og dokumenterer rett på ordren slik at vi kan gi kunden god dokumentasjon i forbindelse med fakturaarbeidet.

Jørn Ove Drengenes, daglig leder i Drengenes Tak AS

HMS/KS/Sjekklister

Lovpålagt HMS og dokumentasjon for Sentral Godkjenning

Vi leverer system som dekker lovpålagte krav om HMS. Og vi kan også bistå med Sentral Godkjenning ved å vise til relevant dokumentasjon for å sørge for at tilsynet blir godkjent. HMS systemet er også tilgjengelig digitalt, noe som kan være avgjørende dersom man har skader eller uhell på arbeidsplassen. Sikker Jobb Analyse, arbeid i høyden eller andre HMS tiltak skaper færre skader og er vesentlig ved tilsyn og ikke minst viktig om uhellet skulle være ute.

 • Sørg for å unngå skader og uforutsette hendelser
 • Unngå sykefravær og tap av verdifull arbeidskraft
 • Ha dokumentasjon om uhellet skulle være ute
 • Systemer som vil kunne gi dere Sentral Godkjenning

Vil du vite mer om hvordan Mobile Worker kan hjelpe din bedrift?

Kontakt oss i dag