Regnskapsbyrå og kontor

Ta vare på tiden! Før tid til lønn og faktura èn gang og kontinuerlig hver dag.
Mobile Worker Regnskapsbyrå og kontor er en løsning for enkel timeføring for kontoransatte i regnskapsbyrå, prosjektbedrifter eller andre som lever av timene som produseres i bedriften. Løsningen brukes også til utveksling av timer fra andre systemer og til controller oppgaver. Data kan brukes direkte videre i lønns- og fakturasystem slik at behovet for manuelle overføringer og korrigeringer faller bort.

Vi bidrar til effektivisering gjennom

  • Prosjekt og ordre
  • Timeart med kostnad
  • Ansatt og kostnad
  • Støtte for flexitid
  • Fravær (sykdom og fri)
  • Tilleggsarbeid
  • Flytter data mellom systemer
  • Støtter oppdragsfakturering
  • Utlønning og fakturering

Hva er timeregistrering?

Bokføringsloven sier: “Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.” Med Mobile Worker Regnskapsbyrå og kontor vil enhver bedrift tilfredsstille disse kravene.

Kom i gang med Mobile Worker