Ressursplanlegger

Jobber du med mange prosjekter eller har du kanskje mange ansatte som skal organiseres etter tid, kompetanse og tilgjengelighet? Mobile Worker sin Ressursplanlegger kan hjelpe deg med dette.
ressursplanlegger

Fordeler med Ressursplanlegger

  • Få full oversikt over dine ansattes planlagte tidsforbruk
  • Ansatte og prosjekter er koblet sammen for å gi forutsigbarhet i planleggingen
  • Bruk egendefinerte farger på prosjekter og ordre for bedre oversikt
ressursplanlegger

Ressursplanlegger på nett, arbeidsplan på mobil

Mobile Worker sin Ressursplanlegger er et todelt verktøy hvor teamleder planlegger på pc, og ansatte får arbeidsplanen opp på appen. Dette gir deg god kontroll enten du er den som planlegger, eller ansatt som lurer på hvor du skal være i tiden fremover. Den som planlegger kan enkelt velge prosjekt, ordre, ansatt og team det skal planlegges på, og kan velge å planlegge på dag, arbeidsuke, uke og månedsnivå. Som ansatt får du frem detaljert informasjon om jobben, samt forslag til timeføring.

ressursplanlegger

Kompetanseregister for bedre planlegging

I Ressursplanleggeren er det mulig å legge inn et kompetanseregister der du kan registrere kompetanse på de forskjellige ansatte. Dette vil bidra til å hjelpe deg å planlegge en jobb i fremtiden, og finne rett person for jobben. Du kan bygge opp kompetanseregisteret med sertifikater, kurs og annen kompetanse i vårt oversiktlige web-system.

ressursplanlegger

Kom i gang med Mobile Worker