Store inntekter å hente med digital timeføring – er bedriften din klar?

Store inntekter å hente med digital timeføring – er bedriften din klar?

Venter du med å sette strøm på papirene?
Mange bedrifter i Norge har ikke systemer for timeføring ut over papir. Det kommer fram i den ferske undersøkelsen Visma Digital index foretatt for året 2017. Rapporten forteller at 37 % av bedriftene i landet fortsatt ikke benytter et digitalt timesystem.

Visma rapport digital index
Last ned hele rapporten fra Visma ved å klikke på bildet

I rapporten står det blant annet:

Å rapportere timer er både tidkrevende og kjedelig. Å digitalisere denne prosessen, vil endre det fra å være et nødvendig onde til en enkel og smidig prosess. (…) Du får bedre innsikt og oversikt over hva ansatte faktisk bruker tiden sin på. Det blir også lettere for bedriften, og ledere, å styre tiden til de ansatte på best mulig måte.

Brukervennlighet i fokus
Det tar bare en dag å komme i gang med digitale løsninger, og de systemene som er på mobile apper er i hovedsak enkle å ta i bruk. Det er også en myte at timeregistrering er vanskelig og knotete når man gjør det digitalt. Fokuset på maksimal brukervennlighet hos flere leverandører, gjør timeregistrering til en lettvint daglig oppgave for ansatte i alle aldersgrupper.

Store tap av inntekter med papir
Hovedproblemet med papirbaserte systemer er tap på ekstraarbeid. Timelistene til de ansatte blir ofte samlet inn en gang i måneden og de er unøyaktige og vanskelig å lese, noe som gjør dem lite egnet til dokumentasjon. I tillegg er det nesten umulig å få med ekstraarbeid, siden det ikke er et system for dette. Det innebærer mye tapte penger! Våre kunder har i intervju nevnt tap av flere hundre tusen i året!

For å illustrere hvor store tap din bedrift kan ende opp med, har vi laget et lite regnestykke i tabellen under. Dette tar utgangspunkt i at en ansatt ikke registrerer 1 time ekstraarbeid i uken over et år.  Som tallene viser, er det mye penger å hente inn ved å fjerne papirene! 

regnestykke timeregistrering lønnsomhet

Tenker man at 20 ansatte mister 1 time ekstaarbeid i uken hvert år (med regnestykket over), snakker vi over 700 000 kroner i tapte inntekter! Dette skrekkscenarioet er dessverre en del av hverdagen for mange bygg-og anleggsbedrifter der ute. Tør du derfor egentlig å vente med å komme i gang med digitaliseringen?

Økt profesjonalitet ovenfor dine kunder
En av fordelene som ikke nevnes ofte nok med digital timeregistrering, er at din bedrift også får enklere og mer tydelig kommunikasjon mot kundene. Istedenfor å sende papirer eller bilder av timelister, kan man nå kunden direkte på e-post via appen. Kunden kan få tilsendt detaljerte rapporter om timeforbruket med kommentarer fra de ansatte, og du kan også sende bilder, pdf.-filer og andre dokumenter du måtte ønske. Økonomisjef Bente Lorentzen i Byhus AS, skryter av kommentarfunksjonen i Mobile Worker appen til brukerne og forteller:
– Kundene vil ofte ha detaljene, de kan spørre «Hva gjorde tømrerne hver dag?», og hvis vi ikke har svaret, så blir det mange tomme linjer. Med kommentarer og rapporter i Mobile Worker kan vi derimot forsvare timene.

Er din bedrift klar til å gjøre en digital overgang?
Kontakt oss uforpliktende i skjemaet under, så kan vi diskutere hva vi kan gjøre for å øke effektivitet, oversikt og lønnsomhet i din bedrift!

Admira Bajrektarevic

Admira er utdannet innen mediefeltet, med en prisvinnende masteroppgave fra Universitetet i Bergen. Som digital markedsfører for Mobile Worker, er hun innholdsprodusent på nettside, blogg og sosiale medier.

Vil du vite mer om hvordan Mobile Worker kan hjelpe din bedrift?

Kontakt oss i dag