MobileWorker

Her finner du svar på spørsmål om bruk av  Mobile Worker.

Sette opp automatisk oppdatering av App på telefoner

Åpne Play butikk, velg meny: Velg innstillinger: Velg oppdater apper automatisk: Her velger man hvordan apper kan oppdateres: Sette opp automatisk oppdatering av App på Iphone Åpne innstillinger på telefon, velg: Aktiver oppdateringer:

Ny timeart i MW

Opprett ny timeart i Uni Økonomi - Timereg, velg Faste registre – Klient/System – Timereg – synkronisering. Merk/klikk på Instans – høyreklikk og velg rediger: I innstillingsbildet, gå til « Laster timearter til gruppe type» og velg Configurer. Hvis innloggings bildet er tomt, bruker du din uni pålogging, klientnr i uni og årstall. Alle nye timearter ligger med kategori «Event» som tilsvarer tillegg i MW. Hour = timer og Expense = utlegg. Timeater som skal registreres som timer merkes av på Hour/timer: Lukk bildet, trykk neste i innstillingsbildet og lagre i klient/system. Timeart blir oppdatert i Mobile Worker ved neste synkronisering. Synken aktiveres når man lagrer en ordre eller åpner timereg på nytt.

"Sett inn" funksjon på oppgave i Android/iOS

Denne funksjonen gjør det enkelt og raskt for bruker å legge til en repeterende timeart (eks lunsj) på enheten sin (Applikasjon på mobilenhet). Aktiver innstilling på web, Bedriftsinnstillinger – Innstillinger på enhet – Timeregistrering innstillinger: Denne innstillingen gjør at på mobil appen, vil dette bildet komme opp først, når brukeren velger å registrere nye timer: iOS Android Første gang må man velge hvilke timeart (Eks Lunsj), tidspunkt fra og varighet. Neste gang man velger å registrere timer vil dette utvalget bli husket, og bruker må kun aktivere «Vil du sette inn timeart?»  

Sette/Endre «type» på nye timearter til MW

Når man lager nye timearter i Timereg, vil disse lastes opp til MW ved neste synkronisering. De synkroniseres med standard type «Tillegg». Skal timearten ha en annen type, må dette settes i Timereg. NB. Timearter som allerede har vært i bruk i MW vil ikke være mulig å endre type på. Denne meldingen vil da komme opp: Gå inn i timereg – Faste registre – Klient/system – Timereg – Synkronisering. Merk instans og høyreklikk for å åpne meny. Velg «Rediger»: Finn innstillinger for annet og velg «Configurer». Hvis dette ikke allerede er fylt ut, legger man inn brukernavn/passord (samme som innlogging til Uni) klient nr og år i Uni - Login: Velg hvilke typer den nye timearten skal ha, svar «yes» på meldingen som kommer opp: Event = Tillegg Hour = Arbeidstimer/timeart Expense = Utlegg Lukk bilde og trykk neste i innstillingsbildet. Lagre klient/system og aktiver synk ved å lagre en ordre eller lukke/åpne timereg på nytt. Dette for at nye innstillinger skal synkes ut til MW.

Oppsett – Timebank i MW/timereg

Forutsetning for dette oppsettet: -Timarter/lønnsarter er opprettet i timereg og overført til MW (se egen manual) -Ordrebedrift -Tariff, Standard (kun normaltid) -Overfører timer til lønn Timeart for innarbeiding av timer til timebank: Lønnsinnstillinger: Timeart for uttak av timebank: Lønnsinnstillinger: I faste register – klient/system, timereg – synkronisering. Velg instans, høyreklikk for å redigere innstillinger. Innstillinger i synk: Innstillinger i MW webapplikasjon For at de ansatte skal kunne se saldo på sine tlf må man sette opp følgende: Legg inn link/URL: http://mytimesheet.mworker.com/ - velg lagre/save

Timebank – registrering i MW

Hvordan registrere timer INN på timebank Legg inn antall timer arbeidet. Velg legg til timer/utlegg for registrering av timer til Timebank. Her er det lagt inn 2 timer og 30 min INN på Timebank: For å kunne se saldo, trykk på + tegnet og velg saldo: Registrering av timer UT av timebank, velg timeart for Avspasering

Registrere varer på Mobile Worker App

Registrere varer på MobileWorker App – Android 1.Trykk på «+» for å legge til vare: 2. MW appen lagrer ikke hele vareregisteret på telefon. Dette for å unngå å ta opp plass på tlf. Aktiver «søk på nett» oppe til høyre i bildet. Nede til vestre får du oversikt over antall varer som midlertidig er lastet ned på tlf og det totale antallet varer på nett. 3. Man kan søke på varenavn eller varenummer. Søk etter vare, merk vare og lagre. Det er mulig å merke flere varer i samme søk. Søket er satt opp til å hente frem alt som inneholder det valgte søkekriteriet. 4. Varenavn - Plassering (lager) – Antall må fylles ut - Lagre 5. Skal man legge inn flere varer som allerede er registrert på en ordre, kan man enkelt opprette kopi og legge inn ønsket antall. 6. Fargene på siden av varene indikerer om de er synkronisert fra tlf til web. BLÅ: Synkronisert til web, kan ikke redigeres ORANSJE: Ikke synkronisert, kan redigeres RØD: I noen tilfeller er registreringen ufullstendig og må redigeres og lagres på nytt. 7. Registrert feil vare eller antall. Man kan ikke slette varer som er registrert på tlf. Dette kan enkelt korrigeres ved å opprette kopi av feilregistrert vare og legge inn antall i minus: Registrering av varer på MobileWorker App – Iphone
  1. Velg varer i menyen:
2. Velg ordre man skal registrere på og trykk på «+» for å legge til ny vare: 3. MW appen lagrer ikke hele vareregisteret på telefon. Dette for å unngå å ta opp plass på tlf. Aktiver «søk på nett» nede til høyre i bildet. Nede til vestre får du oversikt over antall varer som midlertidig er lastet ned på tlf og det totale antallet varer på nett. 4. Søk etter vare, merk vare og arkiver. Det er mulig å merke flere varer i samme søk. Søket er satt opp til å hente frem alt som inneholder det valgte søkekriteriet. 5. Velg lokasjon/lager og antall varer - Arkiver 6. Skal man legge inn flere varer som allerede er registrert på en ordre, kan man enkelt opprette kopi og legge inn ønsket antall. 7. Fargene på siden av varene indikerer om de er synkronisert fra tlf til web. BLÅ: Synkronisert til web, kan ikke redigeres ORANSJE: Ikke synkronisert, kan redigeres RØD: Ikke synkronisert, registreringen er ufullstendig og må redigeres og lagres på nytt. 7. Registrert feil vare eller antall. Man kan ikke slette varer som er registrert på tlf. Dette kan enkelt korrigeres ved å opprette kopi av feilregistrert vare og legge inn antall i minus. Minus «-» knappen er ikke del av det numeriske tastaturet i iOS (slik som på Android), så vi har laget til en knapp «Minus (-)» over tastaturet. Framgangsmåte blir å registrere inn antall, og deretter klikke på minus.

Administrering av synkroniseringsapplikasjonen

Manuell start av synk applikasjonen Timereg – Fil – Import/Eksport – Mosoft Sync – Start Mosoft Synk applikasjonen: Statusvinduet vil åpnes og man kan se progresjon i synk. Oppstår det feil i synk mellom Timereg/3parts programvare, kan man sjekke logg for feilmeldinger. Man vil også kunne se hvilke versjoner man har av applikasjonen, den viser først aktuell maskin synken kjører på, i tillegg til andre arbeidsstasjoner som benytter synkronisering. Se logg merket gult for eksempel. Når synk er startet manuelt, kan man aktivere automatisk oppstart ved å krysse av for dette valget nederst til venstre i bilde. Stopp/avslutt synk applikasjonen Synk stoppes ved å høyreklikk på synk ikonet (nede til høyre på maskinen): Velg Service – stop Når du har stoppet applikasjonen, høyreklikker du igjen på synk ikonet og velger Exit. Synkroniseringen er da stoppet helt og man kan ev utføre en oppdatering. Synkroniseringsmeny Høyreklikk på synk ikonet, følgende meny kommer opp: Status - Bilde for synkroniseringsstatus åpnes, og man kan se progresjonen på synk. Oppstår det noe feil, vil dette også vises her: For å tømme loggen, høyreklikk på en vilkårlig linje og velg tøm. Service – Her startes/stoppes synk applikasjonen, programmet vil kjøre i bakgrunnen. Exit – Applikasjonen stopper å kjøre på maskinen. Synk ikonet vil da forsvinne og den må startes i manuelt, se pkt.1 I noen tilfeller kan det være nødvendig å stoppe synk via oppgavebehandling på maskinen. Denne finner du ved å trykke ctrl + alt + delete på tastaturet, velg oppgavebehandling i menyen som kommer frem. Velg prosesser og sorter på navn for raskere identifisering: Merk prosess med navn MosoftSyncService.exe/MosoftSyncTray.exe og velg avslutt prosess. For å starte synk igjen, se pkt 1