Nytt fra kundesenter

Oppdatering av synkrammeverk og Mobile Worker synk

  Oppdatering av synkrammeverk og Mobile Worker synk
Sjekk først at timereg er oppdatert, der gjøres her i timereg:    
Oppdatering av synkrammeverket er tilgjengelig her:  http://filer.mosoft.no/install/V3/Integration/Sync%20framework/  Her finner du en fil: Mosoft_sync_v2.0.1.exe må installeres på alle arbeidsstasjoner hvor Mobile Worker benyttes.
Oppdateringer til Mobile Worker-integrasjonen i Uni Økonomi er tilgjengelig her:  http://filer.mosoft.no/install/V3/Integration/MobileWorker/UO%20MW%20integration%20VERSION%203/ Her finner du to filer
  • MobileWorkerUniIntegration_v4.0.2.exe må installeres på hver arbeidsstasjon hvor Mobile Worker benyttes.
  • MobileWorkerWinSetupDatabaseV4.0.2.exe installeres en gang pr klient.

Husk å lukke Uni faktura før installasjon, da noen filer kan være låst av fakturamodulen. Installasjonsfilen vil forsøke å stoppe synk-prosessen selv, for synkronisering må restartes etter installasjon. Du kan også stoppe denne synk-prosessen manuelt. Dersom du har også, integrasjoner mot andre systemer levert fra Mobile Worker, som nevn i listen under her, ta kontakt for å få rette setuper:
  • Kvalitetskontroll
  • SmartDok
  • SpeedyCraft
  • Tidsbanken
  • minTimeliste
      Ta kontakt med oss på 56 59 93 30 eller support@mworker.no dersom du trenger hjelp.