En enklere hverdag for våre kunder: Tommys Hage & Anlegg

BAS Kurt Nielsen og HR-leder Camilla Skulstad ved inngangen til den nye Flesland terminalen

Utbyggingen av den nye terminalen på Flesland flyplass i Bergen nærmer seg slutten, med åpningsdato 17. august. Mobile Worker var på besøk hos en av våre dyktige kunder, Tommys Hage & Anlegg AS, som har tre kontrakter på storprosjektet. Under besøket fikk vi se fremgangen i deres arbeid, og innsikt i hvordan Mobile Worker gjør deres hverdag lettere.

Etter å ha jobbet intenst i seks måneder på utearealet av den nye flyplass-terminalen, stråler HR-leder for Tommys Hage & Anlegg, Camilla Skulstad over fremgangen. Anleggsgartner-firmaet har med sine 40 ansatte og 20 år i bransjen, en rekke vellykkede prosjekter å vise til, blant annet 4 etapper av Bybanen.

På Flesland møtes vi av Kurt Nielsen, BAS på stedet, som forteller oss at de ansatte i dag jobber i ulike team med beplantning, steinlegging og granitt. Selv om det meste av arbeidet er fysisk krevende, letter Mobile Worker flere av de daglige utfordringene på arbeidsplassen.

Timeregistrering er ingen pine
Etter å ha innført Mobile Worker i 2015, har timefangsten hos Tommys Hage & Anlegg blitt både mer presis og enkel. Dette skyldes i stor grad start/stopp funksjonen i Mobile Worker, som gjør at timer kommer inn fortløpende:

– Før hadde vi manglende levering av timelister og de var gjerne ført på papir og rotet vekk. Nå velger de ansatte bare prosjekt og prosess og trykker start. Så feilmarginen er blitt ekstremt mye lavere, og timer kommer inn hver dag, forteller Camilla.

Kantstein legges av Steinar Endresen og Fredrik Holmedal

Håndtering av ekstraarbeid
Mobile Worker gjør også skillet mellom ordinære arbeidstimer og ekstraarbeid lettere å håndtere, ved at de registreres separat i selve appen. Dette er viktig for den daglige koordineringen av arbeidet som utføres på Flesland:

– Det er lettere for de ansatte å identifisere hva som gjør en jobb til et tilleggsarbeid. Rett og slett fordi de blir bevisst på at de fører tilleggsarbeid, sier Camilla. 

I gang med verktøymodul
I fjor lanserte Mobile Worker sin egen verktøymodul. Denne gjør at bedrifter kan spore dyre verktøy og maskiner ute på forskjellige arbeidsplasser. Løsningen knytter dessuten utstyret til ansatte, prosjekt og sted, slik at en får full oversikt. For Tommys Hage & Anlegg er denne funksjonen en fordel å benytte i arbeidsdagen:

– Når du har et spesielt verktøy i bedriften, og du vet at du trenger det på neste mandag, så kan du bare gå inn også sjekke at verktøyet er i sentrum, og hente eller koordinere med de som bruker det, forteller Kurt.
– Du kan også reservere verktøyet, og sjekke det ut på deg selv, legger Camilla til.

Positiv til den digitale overgangen
HR-leder Camilla avslutter med å fortelle at de ansatte stort sett var positivt innstilt til å ta i bruk Mobile Worker. En av fordelene var at de ansatte nå unngikk såkalte «diktetimer» på slutten av måneden:

– De ansatte synes det er positivt at de er ferdig med timene sine når de går for dagen, de trenger ikke å sitte og stresse med det rett før lønn. I tillegg har de jo sin egen oversikt, de går inn på sine egne timelister, og sjekker timene opp mot lønnsslippen, så de vet jo hva de kan forvente i utbetaling, utdyper hun.

Med den planlagte åpningen av Fleslands bare noen måneder unna, er vi stolt av å være et viktig hjelpemiddel for Tommys Hage & Anlegg i arbeidsfasene deres.

Kom i gang med Mobile Worker