Facility Management

Bransjeløsning for renholdsbedrifter. Fra plan til lønn og faktura uten punch!

Vår Facility Management løsning tilrettelegger for budsjettering, planlegging og enkel håndtering av avvik uten overskridelser. Data kan brukes direkte videre i lønns- og fakturasystem slik at behovet for manuelle overføringer og korrigeringer faller bort. Ansatte ute benytter mobile enheter til oppdrags- og avvikshåndtering.

Vi bidrar til effektivisering
gjennom

  • Prosjekt og ordre
  • Budsjetter over år
  • Normert tid og tidsbank
  • Avvik (fravær, ekstraarbeid)
  • Tilleggsarbeid – også akkord
  • Kommuniser med ansatte
  • Utlønning og fakturering
  • Fra plan til faktiske timer
  • Planer distribueres til mobile enheter

Samarbeid med NHO Service

Mobile Worker samarbeider med NHO Service om å skape gode verktøy for medlemsbedriftene. Vi har utarbeidet integrasjoner mot en rekke ulike lønn- og regnskapssystemer. Disse er tilrettelagt slik at papirbaserte timelister ikke lenger er nødvendige.

Kom i gang med Mobile Worker