Fra kontoret til feltet med Byhus AS

Fra venstre: Espen Olsen, Gisle Dyngeland og daglig leder Walter Norstrand

Tømrerbedriften Byhus AS har siden etableringen i 2012 gjennomført flere spennende prosjekter på boliger og næringsbygg i Bergensregionen. Mobile Worker besøkte daglig leder Walter Norstrand, og økonomisjef Bente Lorentzen, for en prat om hvordan Byhus bruker Mobile Worker i kontoret og feltet.

Dokumentasjon er alfa og omega
Mesteparten av arbeidet som Byhus utfører er på fastpris, men bedriften har mange jobber der registrerte timer er helt nødvendig. I de siste 3 årene har de utbedret ca. 25.000 kvadrat av tak og fasader med omfattende byggskader for borettslag og næringsaktører. Byggene er ofte ikke eldre enn 5 år. Med god kontroll på timer og dokumentasjon, så møter de kravene til deres egne kunder:

– Vi har et krav om at alle våre ansatte skal levere timer hver dag. Erfaringsmessig husker man ikke hva man har gjort i løpet av 3-4 dager, da får man bare en grovsummering, forteller Walter.

Økonomisjef Bente, skryter av kommentarfunksjonen i Mobile Worker appen til brukerne og forteller:
– Kundene vil ofte ha detaljene, de kan spørre «Hva gjorde tømrerne hver dag?», og hvis vi ikke har svaret, så blir det mange tomme linjer. Med kommentarer og rapporter i Mobile Worker kan vi derimot forsvare timene.

Automatiserer tunge prosesser på kontoret
Da Byhus startet som firma, forteller Walter at han før lønn kunne bruke 2 hele dager på manuell punching av timer. Dette er en utfordring for flere bedrifter Mobile Worker har vært i kontakt med. Derfor har vi et særlig fokus på å at vårt system skal ha gode og tette integrasjoner mot økonomisystemer. Dette tar Byhus nytte av:

Fra venstre: økonomisjef Bente Lorentzen og daglig leder Walter Norstrand

– Alt som er registrert i Mobile Worker kommer automatisk inn i økonomisystemet, og vi kan enkelt lande det ut. Så lenge de ansatte gjør jobben, så er dette kjempeenkelt, og det gjør de jo, forklarer økonomisjef Bente.

«Systemet betaler seg selv»
Som daglig leder opplever Walter også andre store gevinster ved å bruke Mobile Worker. Såkalte byggeledertimer som han selv registrerer, blir nå fanget opp kontinuerlig:

– I fjor tror jeg at jeg hadde 560 fakturerbare byggeledertimer totalt, og det er ikke tvil om at hvis jeg hadde gjort ting på samme måte som før, så hadde summen sikkert bare vært 300 timer. Hvis du tenker differansen der, så vinner vi enormt, og du kan kjøpe systemet flere ganger når lederne faktisk registrere timer hver dag, forteller han.

En fryd for brukerne i feltet
Under bilderunden var det tydelig at de ansatte aktivt tar i bruk Mobile Worker i arbeidsdagen. Responsen var overveldende positiv og Walter kunne med glede fortelle at alle ansatte tok imot systemet raskt. Selv de eldre tømrere som slet litt i starten, kom fort i gang med hjelpen av yngre brukere.

Et konkurransefortrinn i bransjen
På slutten av intervjusesjonen påpeker Walter og Bente flere av fordelene andre tømrerbedrifter kan få med Mobile Worker:
– Hvis det er småbedrifter, så vil jo kontoret ha mindre å gjøre og lederen ha mindre å gjøre. Og selvfølgelig kan man følge opp timene hele tiden, uttrykker Walter.

– Du trenger heller ikke å vente til slutten av måneden med å fakturere noen, så bedrifter får inn penger raskere og økt likviditet. Også får du ut rapportene kundene vil ha, for de tar en evighet å lage manuelt. Tenk deg hvis du har 1-års prosjekt med timer hver dag, og kunden vil ha en liste med alle dagene, alle navnene og kommentarer om hva de ansatte gjorde. Jeg hadde sikkert puncha i dagevis, legger Bente til.

Når vi likevel stiller det siste spørsmålet: «Ville du anbefalt Mobile Worker til andre tømrerbedrifter?» kommer Walter med en kommentar som er vanskelig å ikke smile over:

– Nei, jeg ville ikke anbefalt at de bruker dette i det hele tatt, for da får jo de også et konkurransefortrinn!

Har Walter og Bente fra Byhus vekket din interesse for Mobile Worker? Ønsker du kanskje å vite mer om våre løsninger for tømrere eller bedrifter i andre bransjer? Ta kontakt oss under, så hjelper vi deg.

Kom i gang med Mobile Worker