VBL tilbyr fremtidsrettet KS/HMS løsning for medlemmene

I over et år har det nå pågått et samarbeid mellom VBL og Mobile Worker for å utvikle et helt nytt, fremtidsrettet, skybasert system for kvalitetssikring og HMS, tilpasset medlemmene i VBL sitt behov. Systemet er klar for medlemmene nå!

Styrker bransjens rennommè
VBL har stått for leveranse av innhold i løsningen, som sjekklister, skjema, rutinebeskrivelser, avvikshåndtering med mer. En egen ressursgruppe blant utvalgte medlemmer har bidratt i arbeidet for å lage en bransjetilpasset «innholdspakke» som medlemmene fritt kan bruke Man kan også tilpasse og legge til etter egne ønsker og behov. Med dette får man et felles løft og kvalitetshevning av KS/HMS arbeidet blant medlemmene, noe som igjen vil styrke VBL og bransjens rennommé og attraktivitet.

Enkel å bruke
Mobile Worker har utviklet den tekniske løsningen og står for drift og vedlikehold av denne. Løsningen er utviklet på helt ny og fremtidsrettet teknologi, og det er fokusert mye på at løsningen skal være brukervennlig og effektiv for medlemmene, både på mobil, nettbrett og PC. Det nye KS/HMS systemet oppfyller alle lovkrav som gjelder i internkontrollforskriften.

KS/HMS skal bidra til å skape lønnsomhet
KS/HMS systemer ikke laget utelukkende for å oppfylle lover og regler. Det skal effektivisere arbeidsprosessene – ikke komplisere dem. Og sist, men ikke minst, det skal bidra til at vi gjør ting effektivt og riktig første gangen – noe som igjen skaper god lønnsomhet hos medlemmene.

Alt i en app – i ett system!
Mobile Worker er godt kjent for sine feltløsninger som også omfatter timeregistrering, kjørebok, ordre/prosjekt- håndtering, ressursplanlegging, mannskapslister og mer. KS/HMS inngår som en integrert del av systemet og medlemmene får alt de trenger i en app – i ett system. Appen brukes av de ute, og inne på kontoret har man full oversikt over alt som skjer i prosjektet via nettleser på PC.

Ta kontakt for en gjennomgang for din bedrift
Dersom din bedrift ønsker mer informasjon og en gjennomgang av systemt, ta kontakt med Mobile Workers kontaktperson, Geir Johansen på telefon 938 87 000 eller på epost.

En full presentasjon av Mobile Worker og produktene finner du her!

Kom i gang med Mobile Worker