• Mobile Worker

  Mobile Worker er en mobil- og nettbasert løsning som frigjør tid til verdiskapning for prosjekt- og entreprenørbedrifter. Du får oversikt og kontroll over arbeidstimer, maskintimer, opplastinger av lastebil, HMS, verktøy og utstyr og forbruk av varer på ett og samme sted. 

  1/10 next
 • Timeregistrering

  Kaster din bedrift bort tid på bruk av manuelle timelister? Du blir mer effektiv med Mobile Worker. Du kan enkelt registrere timebruk på mobil eller PC. Systemet kan tilpasses dine behov og kan brukes også når du ikke har nettilgang. 

  prev 2/10 next
 • Vareforbruk

  Ved å registrere vareforbruket får du full kontroll på dette i ulike prosjekter. Du har til enhver tid oversikt over antall varer, hvor varene er plukket og på hvilket prosjekt de er brukt. 

  prev 3/10 next
 • Ekstraarbeid

  Avvik og tillegg i prosjekter er et kjent fenomen. Med Mobile Worker-appen kan den ansatte selv administrere ekstraarbeid og tilleggs ordrer direkte på sin smarttelefon. 

  prev 4/10 next
 • KS-systemer

  Mobile Worker bidrar effektivt til kvalitet i alle ledd. Kvalitetssystemet inneholder sjekklister og skjema for avvik, roller og flyt av data. Dette sikrer at avvik håndteres etter en plan, der også økonomiske sider av avviket får fokus og oppmerksomhet.

  prev 5/10 next
 • Opplasting av masser

  Vil du ha bedre kontroll på opplasting av lastebiler og leveranser av masser og materiell? Mobile Worker gir deg en enkel og effektiv måte å holde orden på hva og hvor mye som lastet på hver bil. 

  prev 6/10 next
 • Skjema

  Tilgjengelige sjekklister og skjema gjør dine ansatte mer bevisste på dokumentasjon og kvalitet. Både sjekklister og skjema fylles automatisk med relevant data for prosjektet det jobbes i, og kan lukkes med en eller flere signaturer. 

  prev 7/10 next
 • Verktøy og maskiner

  Verktøymodulen i Mobile Worker gir deg til enhver tid tilgang til oppdatert informasjon om hvor verktøy og maskiner befinner seg. Slik unngå du å bruke tid på papirarbeid, finne de igjen og redusere svinn. 

  prev 8/10 next
 • Dokumenter

  Med Mobile Worker gir du dine ansatte enkel tilgang til nødvendige skjema, tegninger, offentlige dokumenter o.l. Ansatte kan også ta bilder/video og laste opp direkte i det prosjektet de jobber med. 

  prev 9/10 next
 • App

  Mobile Worker-appen er intuitiv og lett å bruke, og fungerer selv når du ikke er på nett. Appen er tilgjengelig både til iOS og Android og finnes i hele 13 språk.  

  prev 10/10